Avisa Oslo har tidligere erfart at sentrale politikere i Oslo Ap vurderer å stanse byggingen av Fornebubanen. Samtidig har SVs gruppeleder Ola Wolff Elvevold fortalt om bekymring i partiet for prosjektet.

Frp og Folkets parti har åpent sagt at de vil skrote prosjektet.

Edvin Søvik, fylkesråd for finans i Viken (Ap), advarer Oslo-politikerne som har luftet tanken om ikke å fullføre Fornebubanen.

– Det kommer til varig å skade forholdet mellom Oslo og Viken. Jeg kan ikke skjønne at vi da kommer til å forhandle om en avtale på mange år, dersom man bryter enigheten og ikke vil bygge Fornebubanen, sier han til Avisa Oslo.


– Veldig krevende

Enigheten i Oslopakke 3-forhandlingene betinger at Fornebubanen bygges. Samtidig skal forhandlingsresultatet vedtas av bystyret i Oslo og fylkestinget i Viken.

Søvik spår et svært vanskelig forhandlingsklima, om det blir forhandlinger i det hele tatt i årene som kommer.

– Det vil være veldig krevende for oss å samarbeide om andre prosjekter, og det vil være uaktuelt for oss å øke bompengene. Da vil det ikke komme inn midler til å finansiere andre viktige prosjekter som vil bedre kollektivtilbudet øst i Oslo, som ny Majorstuen stasjon eller ny sentrumstunnel for T-banen, sier han til Avisa Oslo.

Da Avisa Oslo viser til advarselen fra Søvik i intervju med Sirin Stav, svarer byråden følgende:

– Nå må vi først behandle denne saken i byråd. Det var for øvrig skadelig i forrige periode da staten og Viken endte med å overkjøre Oslo i E18-saken. Det er en utfordrende sak nå, der enigheten avhenger av prosjektet. Men vi må også se på hvordan prosjektet slår ut for Oslos del og hvordan vi kan redusere risiko for en høyere prislapp.

Enig med fylkesråden

Avisa Oslo har også snakket med Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg om Søviks uttalelser.

– Absolutt. Det er jeg helt enig med ham i. Vi, KrF og Venstre har vært soleklare på at vi vil bygge ut Fornebubanen skal bygges, sier Rygg.

Hun er glad for at det er bevegelse i prosessen med å skaffe mer penger fra grunneiere og andre private aktører, som igjen kan bidra til Fornebubanens finansiering. Samtidig er hun skuffet over følgende nyhet: SV meldte overfor Avisa Oslo at de ikke tror de får økt den statlige delen av finansieringen i forhandlinger om revidert budsjett.

– Denne regjeringen svikter på flere områder, sier en oppgitt Rygg om det hun mener er ekstremt kritikkverdig.

Reagerer på at Fornebubanen ikke nevnes

Rygg retter også en pekefinger mot byrådet, som ikke nevner Fornebubanen i budsjettet.

– Lokale myndigheter kan bidra med mer til dette prosjektet. Sånn sett mener jeg det er oppsiktsvekkende at Fornebubanen ikke nevnes, sier Rygg.

– Jeg synes det er rart at man ikke legger fram en så stor og viktig sak, med en så enorm investeringsramme for bystyret samtidig som revidert budsjett. Det hadde vært naturlig at disse sakene kom samtidig, mener Oslo Høyres gruppeleder i bystyret.

Også Venstre-gruppeleder Hallstein Bjercke kritiserer mangelen på Fornebubanen-omtale i det reviderte budsjettet fra byrådet.

Konfrontert med denne innvendingen, svarer miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav følgende:

– Det er bare tre uker siden vi kom fram til en enighet om Oslopakke 3. Min avdeling jobber på spreng for å legge fram en sak, men saksbehandlingen må være forsvarlig. Høyre har vært en pådriver for å legge fram en sak med flere alternativer med kostnadskutt, og det tar tid å legge dette fram. Det har vi ikke rukket på noen få uker.