– Vi skulle gjerne sett at antallet brudd går nedover. I stedet ser vi en økning, sier Snorre Rein i LOs sommerpatrulje.

Han forteller at de har funnet brudd på arbeidsmiljøloven hos 55 prosent av arbeidsplassene de har besøkt i sommer. Det er en økning fra 44 prosent i 2020.

LOs sommerpatrulje besøker årlig flere tusen bedrifter og virksomheter. Målet er å avdekke brudd på arbeidsmiljøloven.

Jevn økning

– De siste årene har vi sett en jevn økning i antallet brudd. I fjor avdekket vi brudd hos 52 prosent av arbeidsplassene vi besøkte, i år har det steget til 55 prosent. Hos arbeidstakere under 18 år var bruddprosenten 67 prosent, forteller Rein.

LOs sommerpatrulje har i sommer besøkt rundt 1000 arbeidsplasser i Oslo og Viken. Rundt 500 av disse var i Oslo, og her ble det funnet brudd på over 200 steder.

– Vi besøker mange ulike steder, men særlig steder med unge arbeidstakere, og både privateide bedrifter og kommunale tjenester, sier Rein.

Han legger til at det særlig er i butikker, og ved restauranter og kafeer at de finner brudd.

De vanligste bruddene dreier seg om informasjon om verneombud ved arbeidsplassen og manglende opplæring. Det er også en del tilfeller av ulovlig kameraovervåking, opplyser Rein og viser til at nesten 15 prosent av stedene de besøkte har brutt reglene knyttet til bruk av kamera.

I tillegg er det avdekket flere brudd knyttet til pauser, vaktlister og overtid.

– Mange kjenner ikke rettighetene sine. Man skal ha to ukers varsel før man settes opp på en vakt, og når man har jobbet mer enn ni timer i løpet av en dag skal man få overtidstillegg, så skal man ha 40 prosent tillegg, sier Rein.

– Mange har et stykke å gå

– Hvorfor ser vi en økning i antall brudd?

– Noe kan nok skyldes pandemien. Mange unge har manglende erfaring i arbeidslivet og kjenner ikke rettighetene sine. I tillegg har man også mindre erfaring fra arbeidsgiveres side og manglende kunnskap om arbeidsmiljøloven.

Samtidig presiserer Rein at ni av ti av de som sommerpatruljen har intervjuet, er fornøyd med arbeidsplassen sin. Likevel vil han advare om at trenden går i feil retning.

– Det er mange bedrifter som har forbedringspotensial. Vi har besøkt mange steder som har et stykke å gå for å oppnå et trygt og godt arbeidsmiljø, avslutter Rein.