I et intervju med Morgenbladet tar Venstres nestleder Abid Raja nå til orde for å legalisere cannabis. Dette begrunner han med at et regulert salg av det i dag ulovlige rusmiddelet vil være å foretrekke over det uregulerte salget som foregår i dag.

– Vil jeg virkelig at datteren min på 16 år skal dra ned til Akerselva på nattestid, ned under en bro for å kjøpe en joint av en person som står der? Vil jeg det? Vil jeg virkelig det, som forelder? Fy faen, det vil jeg ikke, ass, sier han til avisa.

Les hele intervjuet med Morgenbladet her.

Han kommer samtidig med en innrømmelse fra sin ungdom:

– Jeg kan godt være åpen om at da jeg i min ungdom var på en basketballbane i utlandet og jointen gikk rundt, så tok jeg også noen drag. Jeg hadde den ikke bare i munnen, nei – jeg inhalerte. Det er jo det som er hele poenget.

Venstre var hoveddriveren bak den forrige regjeringens mislykkede forsøk på å innføre en rusreform, som gikk ut på å avskaffe straff for bruk og besittelse av mindre mengder narkotika.

Raja går altså litt lenger enn en såkalt avkriminalisering, når han nå tar til orde for å legalisere cannabis.

– Jeg vil at man skal kunne kjøpe cannabis i trygge former, akkurat som i Nederland. Om det er en slags sigar-sjappe, eller whatever man kaller det. Eller kanskje et eget pol, sier han til Morgenbladet.

I stortingsvalgprogrammet til Venstre for perioden 2021 til 2025, går ikke partiet eksplisitt inn for å legalisere cannabis, men skriver at «fordelene for samfunnet ved en regulert omsetning synes å oppveie ulempene.»

Abid Raja er oppvokst i Oslo, men representerer for øyeblikket Akershus på Stortinget.