Tirsdag ble det sendt ut et brev til kvinner som har fått fødeplass ved ABC-klinikken: Tilbudet reduseres fra og med fredag 18. november og seks måneder frem i tid.

Årsaken er at Oslo universitetssykehus (OUS) mangler jordmødre. Det skriver de i brevet.

– Det er helt ... Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg har ikke ord. Det er så vondt. Jeg har snakket med mange fortvilte jordmødre i dag som forteller at de tror dette er en sakte kvelning av tilbudet, sier Cecilia Ingulstad i Barselopprøret til Avisa Oslo.

Hun har tidligere vært stekt kritisk til kuttene i tilbudet for de fødende.

Stenger i helgene

Til Aftenposten informerer OUS at reduseringen av tilbudet innebærer stenging i helgene.

Det vil altså ikke være mulig å føde ved ABC mellom klokken 12.00 fredag og 07.30 mandag morgen de neste månedene.

Avisen skriver også at samtidig vil fødemottaket holde stengt om natten både fredag, lørdag og søndag fra kl. 22.00 til 07.30 neste morgen.

Miriam Nyberg, leder av Fødeavdelingen ved OUS, begrunner avgjørelsen med hensynet til medisinsk forsvarlighet.

– Medisinsk forsvarlighet til mor og barn trumfer alle andre hensyn. Med de endringene vil nå gjør, sørger vi for forsvarlig helsehjelp, sier Nyberg til Aftenposten.

– Skaper usikkerhet

Ingulstad i Barselopprøret stiller spørsmål ved om kvinner nå vil søke seg til ABC-klinikken, og frykter hva det vil bety for fremtiden til klinikken.

– Kvinner som søker seg til ABC gjør ofte det nettopp fordi de ønsker tettere oppfølging og den tryggheten og forutsigbarheten man får der. Dette skaper også usikkerhet for jordmødrene som jobber det. Den flukten man allerede har sett vil ikke bli noe mindre etter dette. Det er ikke tvil om at dette er første skritt til å legge ned, slik OUS har sagt at de vil når fødetilbudet skal omlokaliseres, sier hun.

Miriam Nyborg ved OUS avkrefter at avgjørelsen er første steg på en nedleggelse av ABC-enheten.

Jordmorforeningen reagerer

Ved ABC-enheten er stemningen dårlig etter at nyheten om reduseringen av tilbudet kom, opplyser tillitsvalgt ved enheten for Den Norske Jordmorforeningen, Kristin Bøhn, til Avisa Oslo.

– Vi er frustrert og lei oss, sier hun tirsdag kveld.

Reaksjonene fra de ansatte har vært mange etter det de mener er et svært uklokt valg av sykehusledelsen.

– Dette vil helt klart gi en veldig reduksjon i tilbudet til de fødende i Oslo.

Bøhn sier jordmorkrisen er en varslet krise, og at Jordmorforeningen etterlyser hvilke tiltak som er satt i gang i løpet av de siste ti årene for å sikre kompetansen til jordmødrene.

Hun mener ikke alle steiner er snudd i saken, og at man kunne satt inn andre alternativer som ivaretok ABC. Frykten er at dette kan få store konsekvenser for fremtiden:

– Jeg frykter oppsigelser. Vår lojalitet er til eierne av sykehuset; nemlig Oslos befolkning og de fødende, sier hun.

– Tragisk

Venstre-politiker Marit Vea har selv født på ABC-klinikken ogvar i vinter initiativtaker til den enstemmige uttalelsen fra Oslo bystyre, der alle partiene gikk sammen om å ble regjeringen sikre at ABC-klinikken ble opprettholdt.

Hun sier til Avisa Oslo at hun mener stengingen er krise for Oslos fødselsomsorg:

– I en tid der kvinnehelse og behovet for en styrket fødselsomsorg omsider er kommet på dagsorden så er det tragisk at svaret fra helsemyndighetene er å ødelegge et av de beste og mest populære fagmiljøene vi har. Igjen demonstrerer helsemyndighetene og sykehusledelsen at kvinner er siste prioritet når helsebudsjettet skal gjøres opp.

Også hun frykter at helgestengingen er starten på en full demontering av ABC-tilbudet.

– Venstre har nå stilt spørsmål til helseministeren om denne svekkelsen av fødetilbudet er i tråd med ambisjonen om at fødselsomsorgen skal styrkes. Vi går ikke med på at det skal være Oslos fødende som betaler prisen for at helsemyndighetene og regjeringen ikke har prioritert å sette inn nødvendige tiltak for å rekruttere og beholde jordmødre ved norske sykehus.

Les også

Bemanningsproblemer, fulle fødestuer og kaos på barselhotellet: Slik er det å føde på Ullevål