Onsdag vedtok bystyreflertallet å uttale seg positivt til regjeringens forslag om å åpne for portforbud i Norge. Dessverre ville ikke flertallet lytte til fornuften og velbegrunnet motstand fra eksempelvis KS, Folkehelseinstituttet eller sine kolleger i Bergens byråd. Oslo Frp støtter ikke portforbud og vil gjøre vårt for at våre kolleger på Stortinget avviser lovforslaget.

Vi mener portforbud er den mest omfattende og totale mistillit myndighetene kan vise sin egen befolkning. Portforbud er et ekstremt tiltak som vi i Frp mener er forbeholdt ekstreme situasjoner som krig, omfattende naturkatastrofer og lignede. Det skal ikke kunne innføres i fredstid i et fritt samfunn som vårt.

Det er heller ikke vist noen betydelig sammenheng mellom et portforbud og redusert smitte. Et portforbud fremstår mer som et ordenstiltak som skal benyttes dersom en viss andel av befolkningen ikke følger de smitteverntiltakene som er satt inn og alle må pålegges å holde seg inne. Derimot mener vi at de negative effektene på folkehelsen ved innføring av portforbud langt overstiger de positive effektene som er hovedbegrunnelsen for ønsket om å kunne innføre portforbud på grunn av covid-19.

Byrådet foreslo også en lang rekke unntak som de ønsket fra postbud om det skulle innføres i Oslo. Man kan stille seg spørsmål om hvor smittevernseffekten blir av når man huler ut tiltaket med mange unntak. Men mer alvorlig er det hvordan et så ekstremt tiltak vil påvirke folks rettferdighetsoppfattelse og tillit til myndighetene når de ser mange få uforklarlige unntak fra portforbudet.

Blant annet vil bystyreflertallet i sin høringsuttalelse unnta tilreisende bostedsløse fra portforbud som innføres i Oslo. Det er mildt sagt oppsiktsvekkende at byens folkevalgte mener det er akseptabelt at egne innbyggere kan sperres inne og forbys å bevege seg utendørs. Samtidig som de tar til orde for at utenlandske statsborgere som frivillig har reist til Norge, uten bosted og arbeid, skal unntas portforbudet og få beholde frihetene som fratas Oslos innbyggere.

Bystyrets representanter fra AP, MDG, SV, Høyre og KrF valgte å vise større hensyn til regjeringens ønsker, enn prinsipielle og faglige innvendinger. Men det er mitt håp at deres kolleger på Stortinget skal snu og skyte ned lovforslaget en gang for alle når de får det til behandling der. Samtidig som bystyreflertallet vedtok sin støtte, kunne man onsdag kveld lese i media at regjeringen omsider stengte grensene for alle som ikke bor i Norge. Det er et virkningsfullt tiltak og i tråd med den faglige anbefalingen fra Helsedirektoratet. Regjeringen burde ha prioritert kontroll av landets grenser lenge før de i det hele tatt begynte å leke med tanken på å sperre inne egen befolkning.

Frp er et liberalistisk folkeparti og mener at bevegelsesfriheten er universell og skal gjelde for alle. Vår motstand mot portforbud er prinsipiell. Vi støtter ikke et tiltak som så ekstremt inngripende at det utfordrer både grunnloven og norske borgeres fundamentale menneskerettigheter. Den norske befolkningen har gjort enorme offer og heroiske bidrag i kampen mot den pågående koronapandemien. Det er den type innsats som vil bære samfunnet vårt gjennom denne krisetiden.

Befolkningen har møtt myndighetens til tider meget inngripende tiltak med stor forståelse, det har vært mulig fordi samfunnet vårt er bygget på tillit. Det er den gjensidige tilliten vi må bygge videre på og bruke som et av våre sterkeste våpen i kampen mot pandemien.