Høyre har forsøkt det før: For 177 millioner kroner ble boligblokkene ved Aker sykehus solgt til eiendomskonge Ivar Tollefsen. Salget ble kraftig kritisert av opposisjonen og Rødt-politiker Erling Folkvord skrev en bok om det: «Det store Oslo-ranet.»

Nå, over 20 år senere, har Oslo universitetssykehus og staten kjøpt boligene tilbake for å rive dem og gi plass til Oslos nye lokalsykehus. Salgssummen er 1,5 milliarder kroner. Det utgjør en verdistigning på 650 prosent. SSB beregninger viser at prisene på brukte boliger i Oslo i samme periode har steget 365 prosent.

Tollefsen har nylig overført 45 milliarder til sin datter, som så har flyttet til Sveits.

Hva blir det neste Oslo Høyre vil selge?

Erling Laes byråd (2000–2009) forsøkte altså å være smarte og solgte boligene før staten overtok sykehuset. Ann Kathrine Skjørhammer var byråd for byutvikling da boligene havnet i Tollefsens eie. Hun forteller at det endte med at «Staten overtok både sykehusene og pengene fra salget til Tollefsen.»

Den eneste grunnen var at byrådet og jeg var dumme som ikke fikk tinglyst salget tidsnok. Hadde vi gjort det, hadde kommunen fått verdien fra disse eiendommene, sa Skjørshammer til Dagens Næringsliv i mars 2023.

Hva blir det neste Oslo Høyre vil selge? Hafslund? I Høyres program står det at de vil selge eiendommer kommunen ikke har brukt for. I 2004 forsøkte daværende Høyre byråd å selge hele Hafslund for 5,3 milliarder kroner. Side den gang har Oslo kommune mottatt 5,5 milliarder i utbytte.

Når «smarte business Høyre-politikerne» selger kommunal eiendom, så er det «god butikk», men ikke for kommunen.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Eiendomsskatte-sjokk? Det er ingen tvil om hva Rødt ønsker

Les også

Oslo trenger flere rimelige boliger. Det gir ikke høyhusene

Les også

Den vakre bydelen «på høyden mellom Nordstrand og Kolbotn»