Hva om du ikke får være med i det hele tatt?

Debatten om billettpriser på kollektivtransport raser i Avisa Oslo. Både Venstre, MDG og Høyre har kastet seg med, alle med ulike innganger til det samme hovedpoenget: Billettprisene på kollektivtransporten i Oslo er for høye.

Alle har gode poeng. Det er viktig å sikre et prisnivå på billetter som gjør at alle har råd til å reise kollektivt, uansett størrelse på lommeboken. Men det som gjør meg trist er at vi nok en gang er vitne til en debatt om kollektivtransporten i Oslo, hvor det aller største problemet ikke engang nevnes. Nemlig universell utforming og tilgjengelighet for funksjonshemmede.

Å være fysisk sperret ute svir mer

På flere av de gamle trikkene som fremdeles kjører rundt er det umulig å komme seg inn på med rullestol. Gapet mellom T-banen og flere av plattformene er så stort at det er farlig å kjøre rullestolen sin over. Som Avisa Oslo tidligere har omtalt; rullestolbrukere kommer seg ikke om bord og blir frakjørt av både buss, trikk og t-bane.

Elisabeth Hekneby i Oslo Unge Høyre skriver: «Å kjøpe voksenbillett svir i lommeboken.» Å fysisk sperres ute fra kollektivtransport, som alt for mange funksjonshemmede utsettes for i Oslo i dag, svir nok enda mer.

Når flere av de av oss med nedsatt funksjonsevne blir diskriminert, forsvinner muligheten for å reise mest mulig miljøvennlig. I en by som Oslo, hvor de fleste partiene står samlet om å ville redusere biltrafikken, er det spesielt viktig å gjøre kollektivtransporten tilgjengelig for alle.

Les også

Hjertet hopper over et par slag. Full vogn på vei i feil retning

Både høyresiden og venstresiden svikter

Partiet Sentrum mener det aller viktigste løftet vi kan gjøre for framkommeligheten i Oslo er universell utforming av kollektivtransport, holdeplasser, fortau, gangveier og annen infrastruktur. Dette er helt umulig uten betydelige økonomiske bevilgninger, og her har både høyresiden og venstresiden sviktet når de har styrt byen vår.

Hvis lokalpolitikerne virkelig mener alvor med at Oslo skal være en by for alle, er de nødt til å vise det i praksis.

Rart ingen griper tak i dette

Jeg skulle ønske flere politikere viste det samme engasjementet i å gjøre kollektivtransporten tilgjengelig for alle, som de viser i å redusere bilbruken. Det holder rett og slett ikke med fine ord om inkludering i valgkampen, når det ikke følges opp med politisk handling i budsjettforhandlinger - eller i det hele tatt prioriteres.

Partiet Sentrum er en garantist for universell utforming av Oslos kollektivtransport og all tilhørende infrastruktur. Jeg synes det er rart at ikke flere partier har grepet tak i dette, all den tid det er flere som ellers har et sterkt fokus på det viktige arbeidet med å kutte klimagassutslipp.

Les flere kommentarer, debattinnlegg og Oslo-historier på Avisa Oslos debattside Oslodebatten

Les også

Kom igjen 'a, Oslo. Litt mindre deg. Litt mer oss

Les også

Billettprisene i Norge har økt mest i Europa. Hvorfor det?

Les også

«Trikk er koselig» holder ikke. La de nyinnkjøpte trikkene bli de siste

Les også

Trikken er dyr. Men i et langt perspektiv er den billig