Der fortalte han om kommunes korona-arbeid. I tillegg ga han noen drypp om hvilke signaler byrådet har sendt regjeringen i forkant av pressekonferansen.

Først trakk han fram to grupper:

  • Barn og unge opplever tiltaksbyrden som veldig tung om dagen. Det gjør også studentene.
  • Alle som er rammet av det nasjonale skjenkeforbudet ved at de ikke kan gå på jobb, har det veldig tungt.

– Dette har vi gitt veldig klare innspill på til regjeringen, sa Steen.

Det blir ingen pressekonferanse om tiltak fra byrådet torsdag. De har heller ikke annonsert noe tidspunkt for en slik pressekonferanse.

Men antagelig vil prioriteringene Steen snakket om torsdag kveld, være førende for hvordan byrådet prioriterer når de skal følge opp regjeringens tiltak.

Steen forteller at TISK (testing, isolering, smittesporing og karantene)-arbeidet er hardt presset. Steen åpner for en endring.

– Det passer nok bedre for en litt annen variant enn omikron. Tisk handlet om å slå ned eller dempe smitten dramatisk. Når vi nå har et så smittsomt virus, som ikke er så farlig, kan det godt tenkes at man skal re-tenke disse reglene, sa Steen, som trakk fram at karantenereglene nok for mange er en større utfordring enn selve smitten.

– Vi har tatt til orde for særlig å se på karantenereglene, som er en av de største påkjenningene for samfunnet i dag, sa Steen.

Det siste døgnet er det registrert over 3000 smittede i Oslo. Den siste uka er det registrert over 11.000 smittede, men byråden anslo at det kunne være store mørketall, og at det reelle tallet var opp mot 20.000.

Veien videre

– Jeg opplever at omikron-situasjonen gjør meg mer optimistisk på å se utgangen av dette, sa Steen.

– Vi er i en annen situasjon enn tidligere. Omikron har tatt over fullstendig som den bærende varianten. 93 prosent av alle som blir smittet av korona i Oslo får omikron. For alle praktiske formål er delta-viruset historie. Det er bra, sa Steen.

Deretter forklarte han årsaken til omikrons mildere sykdomsforløp - at den sammenlignet med delta-viruset i mindre grad angriper lungene. I stedet setter viruset seg i større grad i halsen, noe som igjen bidrar til hosting, harking og mer smitte.

Han fastholdt at det ikke er nok at verken Oslos eller Norges befolkning er vaksinert. Om vi skal være trygge, må hele verdens befolkning være vaksinert, fastholdt Steen.

Han har vært engstelig for spesielt to ting: Langtidseffekten av vaksinen og om det ville dukke opp en virusvariant som er mer motstandsdyktig mot korona.

– I Sør-Afrika har man sett at det er omikron-viruset som gir flokkimmunitet. La oss krysse fingrene for at vi er én dag nærmere utgangen, sa Steen.

Steen orienterte også om utviklingen i vaksineprogrammet:

  • Alle over 65 år fikk tilbud om en tredje dose før jul.
  • Alle over 45 år har fått tilbud om en tredje dose.
  • Målet er å gi et tilbud til alle over 18 år innen slutten av februar.

– Helseetaten sier til meg at de nok er ferdige med dette tidlig i februar, sa Steen.