Det viser tallene kommunen publiserer på sine nettsider. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 1.150 smittede per dag.

Smittetallene er høyest i Søndre Nordstrand bydel. Her er det et smittetrykk på 3.196 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger Grorud og Stovner bydel med henholdsvis 2.877 og 2.719.

Tallene er lavest i bydelene Nordre Aker, Ullern og Nordstrand.

Smittetoppen i Oslo var 7. januar 2022 med 2.170 tilfeller på ett døgn.

Til sammen er 110.072 Oslo-borgere registrert smittet siden mars 2020.