Det kommer fram i en pressemelding fra byrådet.

I pressmeldingen kommer det fram at styrkingen av skolebudsjettene sammenlignet med det opprinnelige budsjettforslaget fra byrådet særlig skal komme levekårsutsatte områder til gode.

– Det er rettferdig og nødvendig for å bidra til sosial utjevning i Oslo. Samtidig er dette en styrking av skoler og spesialskoler i hele byen som vil komme alle elever i byen til gode, sier skolebyråd Eidsvoll (SV).

Samtidig bruker byrådet ekstra midler på følgende:

  • 33,5 millioner går til å gi fortsatt gratis leie av kommunal grunn.
  • 10 millioner ekstra til psykisk helsetilbud for barn og unge.
  • Håndtering av korona i 2022.

– Vi prioriterer å få flere i arbeid, setter av penger til nytt bibliotektilbud på Mortensrud allerede neste år, og øker satsingen til psykisk helse for barn og unge, uttaler byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Slik Avisa Oslo omtalte i går, betyr statsbudsjettet – med tilleggsnummeret fra den nye Ap/Sp-regjeringen – at Oslo får mer penger å rutte med enn først antatt. Totalt ligger det 450 millioner kroner mer i potten for 2022 enn først antatt, ifølge pressemeldingen.

Koronaavsetninger

De siste månedene har det blitt klart at Ruter sliter voldsomt som følge av lave passasjertall under og etter pandemien.

I pressemeldingen skriver byrådet at det foreslår å sette av 500 millioner kroner som en «sentral koronaavsetning» for 2022, som gjelder alle sektorene i kommunen. Finansbyråd Einar Wilhelmsen trekker blant annet fremm kollektivtransport.

– Kommunens ansatte jobber fortsatt på høygir med smitteverntiltak, testing og vaksinering og alt tyder på at mye slikt arbeid vil fortsette neste år. Vi trenger tydelige signaler fra regjeringen om kompensasjon til kommunene for koronakostander i 2022. I tillegg overlater regjeringen kostnadene med å holde kollektivtrafikken oppe på et nødvendig nivå til fylkene. Vi risikerer en negativ spiral der folk velger bil framfor kollektivt, hvis vi kutter i tilbudet før folk kommer tilbake til gode reisemønstre, sier Wilhelmsen i pressemeldingen.

Byrådet skriver at det legges til grunn at kommunen får kompensasjon fra staten for merkostnader som pandemien medfører.

I pressemeldingen presiseres det at anslått lønns- og prisvekst i 2022 gir en reduksjon på 85 millioner fra de 450 millionene.

Oslo-budsjettet, med dagens tilleggsinstilling, skal behandles i bystyret 8. desember. Byrådspartiene har ikke rent flertall i bystyret, og er derfor avhengig av støtte fra flere partier, der Rødt er den foretrukne samarbeidsparten.