Mandag 29. mars har sykehusene i Helse sør-øst rekordmange koronapasienter innlagt: Mandag var tallet 248, det høyeste så langt under pandemien.

Tallet på pasienter har økt med 14 siden søndag, ifølge helseforetakets oversikt.

De nasjonale tallene for koronainnlagte oppdateres senere mandag. Søndag var tallet 275, en økning på elleve pasienter fra dagen før.

Helse sør-øst har varslet en pressebrifing klokken 15.00 mandag ettermiddag.

Utsetter behandlinger

Før helgen opplyste administrerende direktør Bjørn Atle Bjørnbeth, medisinsk direktør Hilde Myhren, leder for medisinsk klinikk Morten Mowé og overlege Oona Dunlop fra akuttmedisinsk avdeling at kapasiteten ved sykehuset skulle økes.

I løpet av påskeuken skal det etableres en «mellomavdeling» der pasienter som ikke har behov for intensivbehandling, men som ikke kan ligge på sengepost med surstoff, skal ligge.

– Vi skalerer stadig opp etter hvert som behovet øker, sier Anders Bayer, pressevakt ved OUS, mandag morgen.

Økning ved OUS

Klokken 08.00 var det mandag 29. mars 56 covid-19-pasienter innlagt ved OUS. 21 av disse ligger på intensiv, 17 på respirator. De er nesten likt fordelt mellom Rikshospitalet (10) og Ullevål (11).

Uavhengig av diagnose var det mandag morgen 68 pasienter på sykehusenes intensivavdelinger; 29 på Rikshospitalet og 39 på Ullevål.

– Vi har ytterligere to kohorter (1 Ullevål, 1 Rikshospitalet) som det ennå ikke har vært behov for å åpne i denne omgang, men som står klare til å åpnes ganske raskt skulle behovet være der. De er en del av planer for en trinnvis oppskalering. Om vi kommer til å få bruk for dem i denne runden vil bare tiden vise, skriver pressevakt Hedda Holth i en e-post til Avisa Oslo mandag ettermiddag.

Mandag morgen opplyser OUS at belegget nå er omtrent på samme nivå som det var på det høyeste under bølge nummer en, for ett år siden.

Holth forteller at trykket er stort på spesielt Ullevål, men at det foreløpig ikke har vært behov for å flytte pasienter til andre sykehus.

– Ullevål er et sykehus som ofte belastes med mye øyeblikkelig hjelp i form av for eksempel ulykker, noe som kan ta opp en del intensivkapasitet.

Totalt i OUS regner man at man til daglig har 65–70 intensivplasser.

Gul beredskap

For å håndtere trykket i påsken er nå OUS under gul beredskap. Det innebærer omdisponering av helsepersonell og redusert aktivitet. Flere planlagte operasjoner og behandlinger er avlyst, men øyeblikkelig hjelp, kreftbehandlinger, barn og psykisk helse og rusbehandling blir ikke berørt.

Det er også innført generelt besøksforbud, med unntak for nødvendige ledsagere.