– Helt avgjørende for å unngå rutekutt, som ville være miljøfiendtlig og usosialt. Her har SV kjempa hardt for å komme i mål, og summen av tiltakene vil også bidra til å gjøre det lettere å nå Oslos klimamål, sier SVs finanspolitiske talsperson og forhandler Kari Elisabeth Kaski til Avisa Oslo.

Ekstrabevilgningen gis etter budsjettforhandlinger mellom regjeringen og SV.

Den sistnevnte parten hadde som et sentralt krav at staten skulle forlenge sin kompensasjon til kollektivselskaper, som sliter med passasjerfrafall under koronapandemien.

Støtte fram til revidert budsjett

I utgangspunktet la regjeringen opp til korona-kompensasjon ut året. Tidligere har SVs Kaski sagt at denne summen skal sikre mot kutt i kollektivtransporten fram til revidert budsjett skal behandles i mai.

SVs medlem i Stortingets energi- og miljøkomité Lars Haltbrekken gjentar dette overfor Avisa Oslo mandag.

– Hvis ikke det gjør det, får vi komme tilbake til det, sier stortingspolitikeren, som understreker følgende:

– Dette betyr mye for kollektivtilbudet i de store byene. Det er helt avgjørende å berge kollektivtransporten gjennom denne krisen.

Glad, men ikke trygg

– Det er bra at SV sørger for at regjeringen nå tar et større ansvar for å hjelpe kollektivselskapene gjennom koronakrisen. Det var hårreisende at regjeringen ikke selv videreførte kompensasjonen, når det er åpenbart at svikten i billettinntekter er sterkt knyttet til pandemien, kommenterer Oslo Venstres samferdselspolitiker Marit Vea overfor Avisa Oslo.

Det kommer imidlertid et «men»:

– Jeg frykter at 500 millioner ikke vil være nok til å hindre kutt i rutetilbudet i Oslo og Viken. Det vil ha dramatiske konsekvenser for klimamålene våre dersom den økte bilbruken vi ser i dag fortsetter. Vi står fremdeles i en pandemi, som sterkt påvirker folks reisevaner. Det må denne regjeringen snart ta innover seg. Det trengs derfor en garanti om at kollektivselskapene vil tilføres ytterligere midler når og dersom det trengs for å unngå kutt, mener Vea.

Oslo Høyres gruppeleder og samferdselspolitiker Anne Haabeth Rygg skriver følgende på sin Facebook-side:

– Jeg er glad for at det nå er flertall i Stortinget for å gi 500 millioner ekstra til kollektivselskapene, siden pandemien ikke er over. Med en fordeling på alle fylkene, blir det kanskje ikke så mye til Oslo, men det er da noe. Og det er ikke minst en erkjennelse av at det vil være skadelig både for smitten og for miljøet om vi må stanse avganger på busser og baner nå.

Eivind Trædal (MDG) sier dette om krisepakken:

– Det er bra at SV bidrar til å forhindre krise over jul. Men det vi trenger er langsiktig trygghet for at de tapte inntektene til kollektivselskapene vil kompenseres krone for krone så lenge pandemien varer. På sikt må tilbudet styrkes kraftig.

– Nå er smittetallene skyhøye, og mange kvier seg for å ta buss og bane. Da er det håpløst at samferdselsministeren mener at tiden er inne for å avvikle krisemidlene. Å motvirke rasering av kollektivtilbudet under pandemien burde ærlig talt ikke være SVs oppgave i budsjettforhandlinger, men regjeringens ansvar.

Også Sps gruppeleder Morten Edvardsen er glad for den nye krisepakka.

– Dette var viktig for Oslo for at vi skal klare å fortsette å satse på utbygging av kollektivtilbudet til innbyggerne. Dersom ikke vi hadde tatt ansvar der den avgåtte regjeringa svikta, hadde vi risikert kutt i tilbudet. Det slipper vi heldigvis nå.