Det viser ferske tall fra NAV.

– Ledigheten går normalt opp i januar, fordi mange avslutter arbeidsforhold og studier i desember, og melder seg ledige hos NAV. Mange har også blitt permittert, som en konsekvens av de nasjonale smittevernstiltakene. Det er nå over 5700 permitterte i Oslo, sier Thone M. Nordlund, fungerende direktør i NAV Oslo, i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

I Oslo er det nå registrert 14.124 helt ledige, mens 5872 personer er registrert som delvis ledige. Det utgjør henholdsvis 3,6 og 1,5 prosent av arbeidsstyrken.

Samtidig har ledigheten i Oslo økt med 492 personer sammenlignet med for to uker siden. Oslo er fylket med den høyeste andelen av helt og delvis arbeidsledige til sammen, opplyser NAV.

– Mange bedrifter har varslet om permitteringer som foreløpig ikke er satt i verk. Vi følger situasjonen nøye. Om alle de varslede permitteringene faktiske ender i permitteringer gjenstår å se. Vi regner med at flere av virksomhetene som har varslet om permitteringer, kommer til å søke om lønnsstøtte i stedet, sier Nordlund.

Flest arbeidsledige i Alna

NAV-tallene viser at arbeidsledigheten har økt i samtlige bydeler de siste to ukene, i takt med at det ble innført nye, strenge smitteverntiltak før jul. Unntaket er Østensjø.

 • Høyest ledighet finner vi i bydel Alna hvor 4,6 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledige. Deretter følger bydelene Søndre Nordstrand og Gamle Oslo med 4,5 prosent.
 • Ledigheten er lavest i bydelene Vestre og Nordre Aker, hvor henholdsvis 2,0 og 2,1 prosent av arbeidsstyrken er helt ledige.
 • Bydel Alna har høyest delvis ledighet med 1,9 prosent. Deretter følger Søndre Nordstrand, Stovner og Gamle Oslo med 1,8 prosent.
 • Nordre Aker har lavest delvis ledighet med 0,9 prosent.

Slik fordeler arbeidsledigheten seg på de ulike yrkesgruppene:

 • Det er flest arbeidsledige innen reiseliv og transport, med totalt 5292 helt eller delvis ledige.
 • Deretter følger serviceyrker og annet arbeid, med 2718 personer.
 • Blant butikk- og salgsarbeidere er det 1863 arbeidsledige.

Mange permitterte

Samtidig er over 5700 arbeidstakere i Oslo helt eller delvis permitterte:

 • Oslo er fylket med størst andel permitterte med 1,4 prosent. Tilsvarende tall for landet er 0,9 prosent.
 • 3509 av de permitterte er registrert som helt ledig, mens 2209 av de permitterte er registrert som delvis ledig. Gamle Oslo, Grünerløkka og Frogner er bydelene med størst andel permitterte med henholdsvis 1,9, 1,8 og 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Deretter følger St. Hanshaugen med 1,7 prosent.
 • Nordre Aker er bydelen med lavest andel permitterte med 0,7 prosent. Det er flest permitterte innen yrkesgruppen reiseliv og transport med 2 948 personer. Deretter følger serviceyrker og butikk- og salgsarbeid med henholdsvis 600 og 375 personer.
 • Permitterte i disse yrkesgruppene utgjør nesten 70 prosent av alle permitterte i Oslo.