Vi vet egentlig ingenting om dem, sier Rina Mariann Hansen (Ap) til Avisa Oslo.

Byråden for arbeid, integrering og sosiale tjenestersnakker om en del av Oslos voksne befolkning som verken jobber, utdanner seg, er pensjonister eller mottar noen form for trygdeytelser.

Totalt teller de rundt 47.000 av totalt 473.000 Oslo-borgere mellom 20 og 66 år.

Det er rundt snaut syv prosent av alle innbyggerne i hovedstaden, og nesten like mange mennesker som bor i henholdsvis Bodø og Skien. Men de får lite oppmerksomhet. Dermed er det vanskelig for kommunen å vite om de klarer seg fint eller om det er snakk om mennesker som har det vanskelig og trenger hjelp.

I tida framover skal Oslos bydeler oppsøke menneskene det gjelder, sier Hansen.

– Hva håper du kommer ut av dette arbeidet?

Jeg håper er at vi lærer mer om hvorfor, om de folkene dette gjelder og at vi utvikler metoder for å enten få folk i jobb eller for å skaffe dem annen hjelp de trenger, forklarer byråden.

Har satt av 83 millioner ekstra

Byrådet har satt av totalt 83 millioner kroner til forskjellige bydeler til følgende:

  • Tiltak som gjør at flere unge mennesker kommer i arbeid (20 mill.)
  • Tiltak som styrker den generelle sysselsettingsandelen i bydeler hvor den er særlig lav (28,5 mill. over fire år)
  • Å oppsøke unge arbeidsløse (35 mill. derav 13, 5 mill. i en søkbar pott)

I den forbindelse hadde byråd Hansen i forrige uke et møte med bydelene. Hun forklarer at de har skissert ulike måter å jobbe med den aktuelle problematikken på.

Eksempelvis skal bydel Søndre Nordstrand oppskalere jobbsenteret på Mortensrud, mens andre har diskutert å jobbe tettere med jobbspesialister i Nav for å få unge med rusutfordringer inn i arbeid. Et annet grep kan være å oppskalere arbeidet med å nå ut til folk gjennom sosiale medier.

Nederst i saken kan du lese en oversikt over fordelingen bydelene imellom.

Veldig mange unge mennesker

De ulike innfallsvinklene er positivt, slik byråden ser det.

Dette i og med at arbeidet opp mot gruppen uten verken jobb eller trygdeytelser er nybrotsarbeid, og at byrådet mener det er viktig å samle erfaringer om hva som fungerer og det som ikke gjør det.

– Det er ikke sånn at vi på nåværende tidspunkt kan si «disse sju prosjektene kommer til å bli gjennomført», det jobbes med å teste ulike ting. Det kan også bety at vi kommer til å gjøre ting som mislykkes. Det må vi også være åpne om, for nå skal vi teste ut nye metoder å jobbe på. Vi må skaffe oss mer kunnskap om disse menneskene, sier Hansen.

– Dette er et utviklingsarbeid for Oslo kommune. Egentlig er det nok litt utviklingsarbeid for hele Norge også, fordi man har ikke jobbet så mye med å verken skaffe seg kunnskap om, eller å få tak i, de folka, fortsetter byråden for arbeid, inkludering og sosiale tjenester.


Når byråden ser nærmere på tallene, er vektingen mot unge mennesker større enn hun hadde ventet. I aldersgruppen 20-30 år er totalt 15.640 uten verken jobb eller trygd, mens 7514 er uten jobb, men med trygd. Ingen av 15.640 er i utdanning.

Noe overraskende er det bydel Frogner som har flest personer som verken har jobb eller mottar trygd, med 1788 av totalt 7.489 innbyggere i aldersgruppa. På andreplass finner man Grünerløkka (totalt 9.175), med 1687, etterfulgt av Gamle Oslo, med 1455 av i alt 6.672 den aktuelle gruppa.

Størrelsen på antallet personer i disse bydelene har trolig sammenheng med at disse bydelene er de mest folkerike bydelene og har flest innbyggere i denne aldersgruppen.

– Rett og slett veldig mange, konkluderer Hansen om gruppas størrelse.

Se tallene her:

Storsatsning i Frogner

– Det kan være mange ulike grunner til det. Det kan være noen som lever på foreldre eller partner – at man har én inntekt i husstanden, og at man selv ikke har en inntekt. Det kan være folk som har jobber som ikke er registrert i det offentlige, fortsetter byråden.

Hansen er imidlertid bekymret for utenforskap blant unge, og at mange gjerne skulle hatt en jobb, men ikke får det. Derfor er byrådet fornøyde med at bydelene nå skal ta et ekstra tak for å hjelpe unge arbeidsløse.

I bydel Frogner er det store sosioøkonomiske utfordringer i delbydelen Homansbyen, et område ligger nord for Slottsparken og mellom Pilestredet og Uranienborgveien.

For å bedre situasjonen her og i andre delbydeler har Frogner lokalt satt av 14 millioner kroner til tiltak som et nærmiljøhus, styrket barnevernsarbeid i delbydelene, satsning på bydelsmødre og ettermiddagsbarnehage. Et annet grep er lokaler til organisasjonen PitStop, som jobber med å forebygge ungt utenforskap.

– Det er unge folk som hjelper unge folk, sier bydelsdirektør Odd Rune Andersen til Avisa Oslo.

Nå blir bydelens arbeid ytterligere styrket med disse ekstra midlene. Det gjør at Frogner kan satse ytterligere på å skape jobber, og dermed redusere behovet for sosialhjelp, samtidig som folk får mulighet til å stå på egne bein, forklarer bydelsdirektøren.

Slik skal midlene fordeles