Det ble registrert 5 nye smittede i bydel Sagene går, søndag. I forgårs ble det registrert 2 nye smittetilfeller, 3 færre enn i går. Til sammenligning ble det søndag forrige uke registrert 3 smittetilfeller, 2 færre enn i går. Sagene er da oppe i totalt 659 bekreftede smittetilfeller.

I Oslo ble det registrert 82 nye smittede i går. Det er 34 flere enn det ble registret i forgårs, da det var 48 nye smittede. Søndag forrige uke ble det registrert 39 smittetilfeller, 43 færre enn i går. Oslo er da oppe i totalt 12 737 bekreftede smittetilfeller.

På landsbasis ble det registrert 323 nye smittetilfeller i går.

Tallgrunnlaget i denne artikkelen er hentet fra FHIs meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Smittetallene kan avvike fra kommunens egenrapporterte tall, blant annet fordi MSIS baserer seg på den smittedes folkeregistrerte adresse.