En undersøkelse gjort av sykehjemsetaten viser at vaksinedekningen blant ansatte på sykehjemmene i Oslo, fra perioden 15. september og 15. oktober, er at fem prosent er uvaksinert.

Til NRK sier etatsdirektør Helge Jagmann at han skulle ønske at man kunne pålegge vaksinering.

– Dette gjelder både covid, men også influensa etter hvert. Dette er alvorlige sykdommer for de som bor på sykehjemmene våre og kan få fatale utfall. Så vi ønsker et tydeligere signal fra sentrale myndigheter om krav og forventning til vaksinering, sier Jagmann til kanalen.

Han sier at de nå etterspør vaksineinformasjon før de ansetter noen nye.

– Mitt signal er at hvis du er mot vaksine er kanskje ikke helse det området du skal jobbe i. Jeg tror vi må være så tydelige signaler og skulle ønske myndighetene også sa det, sier han til NRK.

Nasjonale myndigheter har signalisert at ansatte som er uvaksinert skal omplasseres, men Jagmann sier at det blir vanskelig med tanke på bemanningssituasjonen. Derfor er det slik at uvaksinert personell nå går med smittevernutstyr.

På Økernhjemmet viste undersøkelsen at hele 17,44 prosent ikke var fullvaksinerte. Siden undersøkelsen er tallene ifølge NRK nå på ti prosent.

Institusjonssjefen Turid Mood sier til kanalen at de er veldig synd at mange av de ansatte ikke vil vaksinere seg, og at de nå jobber med å motivere dem til å ta vaksinen.