Det ble registrert 4 nye smittede i bydel St.Hanshaugen går, tirsdag. Det er like mange smittetilfeller som ble registret i forgårs. Til sammenligning ble det tirsdag forrige uke registrert 0 smittetilfeller, 4 færre enn i går. St.Hanshaugen er da oppe i totalt 602 bekreftede smittetilfeller.

I Oslo ble det registrert 134 nye smittede i går. Det er 5 flere enn det ble registret i forgårs, da det var 129 nye smittede. Tirsdag forrige uke ble det registrert 124 smittetilfeller, 10 færre enn i går. Oslo er da oppe i totalt 13 616 bekreftede smittetilfeller.

På landsbasis ble det registrert 694 nye smittetilfeller i går.

Tallgrunnlaget i denne artikkelen er hentet fra FHIs meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Smittetallene kan avvike fra kommunens egenrapporterte tall, blant annet fordi MSIS baserer seg på den smittedes folkeregistrerte adresse.