Utdanningsetaten ba fredag skolene i Oslo svare på om de har kritisk mangel på personell. «Kritisk mangel på personell» ble i spørsmålet spesifisert til å bety at skolen ikke klarer å organisere AKS eller normal skolehverdag med de ansatte de har tilgjengelig, inkludert vikarer og overtidsbruk.

154 skoler svarte på undersøkelsen. Av disse svarte 39 skoler at de hadde kritisk mangel på personell.

Avisa Oslo har tidligere skrevet at flere bransjer i Oslo, inkludert sykehusene, nå har bemanningsutfordringer. Flere enheter ved Diakonhjemmet sykehus meldte om et fravær på 20 prosent.

Mye av fraværet skyldes rekordhøye smittetall i Oslo, som fører til både syke ansatte samt ansatte i karantene.

Disse gruppene mangler

De 39 skolene som sier de har kritisk mangel på personell, ble i undersøkelsen spurt om hvilke grupper av ansatte de manglet.

Skoleassistenter og AKS-ansatte er ifølge skolene den type personell det er størst utfordringer med å få tak i.

Ledere

Lærere

Skoleassistenter

AKS-ansatte

Administrasjon

Andre

4

34

19

22

0


Tabell: Utdanningsetaten

Forventet utvikling

– Dette er en forventet utvikling gitt den økte smitten i samfunnet, og det kan dessverre se ut til at bemanningssituasjonen kan blir enda vanskeligere de neste ukene.

Det sier direktør i Utdanningsetaten, Marte Gerhardsen. Hun sier at etaten følger situasjonen nøye og er i tett dialog med skolene.

– Høyt sykefravær gjør selvsagt at skolene ikke kan gi like god faglig og sosial undervisning som når de har normal bemanning. Jeg er imponert over hva de likevel får til under svært krevende forhold, sier Gerhardsen.

LES OGSÅ:

Les også

Ole-Erik (72) har stått her i 44 år. Bli med inn i kiosken som kunne vært et museum