Gå til sidens hovedinnhold

374 flere ledige i Oslo siste uken – men i to bydeler synker ledigheten

Nye tall fra Nav viser at det nå er 37.727 personer som er helt ledige eller delvis ledige i Oslo.

– Siste uken ser vi at ledigheten i Oslo øker med nesten 400, og det er i hovedsak blitt flere ledige innen butikk og salg. Ledigheten øker i de fleste bydelene, med unntak av Grünerløkka og Nordstrand, sier Sonja Skinnarland, direktør i NAV Oslo.

Oslo strammet inn smitteverntiltakene ytterligere i slutten av februar og stengte ned flere butikker og serveringssteder på ny, og det begynner Nav å se effekten av nå.

– Hovedstaden har hatt strenge koronarestriksjoner over lang tid, og den høye ledigheten her henger tett sammen med tiltakene som settes inn for å håndtere koronasmitten. Vi må regne med et høyere ledighetsnivå i hovedstaden gjennom hele 2021, sier Skinnarland i en pressemelding.

Nær halvparten av de ledighe er permittert.

– Mange ledige og permitterte kan ha kompetanse som er etterspurt nå, for eksempel innen helse i kampen mot pandemien. Her er det stadig ledige jobber, både for de med og uten helsefaglig utdanning. Flere av NAV-kontorene i Oslo hjelper bydelene når de trenger nye medarbeidere, slik som NAV Frogner som har hjulpet flere titalls ledige ut i jobb i bydelens kommunale barnehager og i bydelens arbeid med smittesporing og vaksinering, forteller Skinnarland.

Disse bydelene har høyest og lavest ledighet:

Høyest ledighet finner vi i bydel Alna hvor 7,9 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledige, deretter følger bydelene Søndre Nordstrand, Stovner og Gamle Oslo med henholdsvis 7,8, 7,7 og 7,7 prosent.

Ledigheten er lavest i bydelene Nordre og Vestre Aker med henholdsvis 3,6 og 3,7 prosent. Bydel Grorud har høyest delvis ledighet med 3,7 prosent, mens bydel Nordre Aker har lavest delvis ledighet med 2,1 prosent.

Over halvparten av de ledige er fra tre yrkesgrupper

Av de 37.727 helt og delvis ledige i Oslo er til sammen 19.393 ledige innen tre yrkesgrupper.

Det er flest ledige innen yrkesgruppen reiseliv og transport med totalt 9.437 personer helt eller delvis ledige, fulgt av butikk- og salgsarbeid med 5.821 personer og serviceyrker og annet arbeid med 5.308.

Kommentarer til denne saken