Antallet skoler som har registrert én eller flere voldshendelser, har økt fra 107 i 2019 til 134 i fjor, skriver Dagsavisen. Det totale antallet saker som ble regnet som svært alvorlige, økte fra 289 i 2020 til 362 i fjor. I 2019 var det 592 slike hendelser.

21 av voldshendelsene i fjor ble meldt til Arbeidstilsynet, mens 26 av dem ble politianmeldt. Utdanningsdirektør Marte Gerhardsen sier tallene for fjoråret bekrefter bildet fra tidligere.

– De fleste hendelser er i spesialskoler og spesialgrupper og utføres av de yngste elevene. Dette gir oss viktig innsikt i hverdagen til våre ansatte, når vi som arbeidsgiver jobber for et trygt og godt arbeidsmiljø, sier hun til Dagsavisen.

Hovedverneombud Dag Martin Vikheim i Utdanningsetaten mener tallene i virkeligheten er høyere.

– De ansatte jeg snakker med, forteller om mange alvorlige hendelser, og det er god grunn til å tro at det er underrapportering. På videregående skole er det bare rapportert om to svært alvorlige hendelser i hele 2021 – da er det grunn til å spørre seg om det stemmer med virkeligheten, sier han.