Søndag var 356 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en nedgang på åtte pasienter fra dagen før.

74 av pasientene får respiratorbehandling, og 117 ligger på intensivavdeling.

Det er like mange på respirator og like mange på intensivavdeling som dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt søndag.

229 av koronapasientene er innlagt på sykehus i regionen Helse sør-øst, 73 er innlagt i Helse vest, 32 er innlagt i Helse Midt-Norge, og 22 er innlagt i Helse nord.

84 av pasientene på intensivavdeling er innlagt hos Helse sør-øst, 15 er innlagt hos Helse vest, elleve er innlagt hos Helse Midt-Norge, og sju er innlagt hos Helse nord.

Siden februar i fjor har 347.402 personer fått påvist koronasmitte her i landet, viser søndagens foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Avisa Oslo har dykket litt dypere ned i materien, og sett innleggelsestallene for sykehusene som betjener Oslo. De fleste kommer til Oslo universitetssykehus. Ahus på Lørenskog dekker Oslo-bydelene Stovner, Grorud og Alna, i tillegg til Romerike, Follo og de søndre delene av Hedmark.

I tillegg finnes samlekategorien «Private sykehus med avtale med Helse Sør-Øst i Oslo» i Helsedirektoratets statistikk. Det omfatter blant annet Lovisenberg.

Søndag var det totalt 115 pasienter innlagt med korona i de tre kategoriene. Det er en nedgang fra toppunktet 17. desember, på 125.

Forrige søndag var det 119 pasienter innlagt totalt.

Da Helsedirektoratet startet opp med daglige oppdateringer igjen, 6. desember, var det 88 koronapasienter innlagt i de tre kategoriene.

Les også

Når hvert sekund teller