Tallene kommunen publiserer på sine nettsider viser at det de siste to ukene i snitt har blitt registrert 1.326 smittede per dag.

Tirsdag morgen var det registrert 3.296 nye smittetilfeller i Oslo det siste døgnet.

Tirsdag formiddag opplyser Oslo kommune på sine nettsider at smittetallene for det siste døgnet er kunstig høye. Dette skyldes en forsinkelse i prøvesvar.

Prøvesvar som skulle vært fordelt over flere dager har blitt registrert på samme dato.

– Dette er forventet og skyldes en forsinkelse. Vi må belage oss på at det kan bli slik fremover, men de viktigste tallene nå er tall på antall innlagte, sier Caroline Bremer, teamleder for koronakommunikasjon i Helseetaten, til Avisa Oslo.

Høy smitte i bydelene

Flere bydeler har nå over 3.000 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Smittetallene er høyest i Søndre Nordstrand bydel. Her er det et smittetrykk på 3.531 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Deretter følger Grorud og Gamle Oslo bydel med henholdsvis 3.339 og 3.197.

Tallene er lavest i bydelene Nordre Aker, Ullern og Nordstrand.

Forrige smittetopp i Oslo var 7. januar 2022. Da ble det ble registrert 2.170.

Til sammen er 113.372 Oslo-borgere registrert smittet siden mars 2020.

Ny vurdering av tiltakene

Fredag denne uka utløper tiltakene som regjeringen innførte før jul, og det skal gjøres en ny vurdering av hvilke tiltak som skal videreføres eller eventuelt avvikles.

– Vi har sett på veldig mange av de tiltakene som er blitt iverksatt og også totalsituasjonen – ikke minst hvordan det nå fungerer ute i kommunehelsetjenesten og i sykehusene. Det danner grunnlaget for de rådene vi gir, og så skal jo regjeringen vekte dette mot andre samfunnssektorer enn helsesektoren, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NRK tirsdag morgen.

Han sier at tiltakene som ble innført for en drøy måned siden, har gitt veldig god effekt på smittesituasjonen.

– Vi har hatt en mye langsommere stigning av omikron sammenlignet med andre land. Og vi har ikke hatt noen økning i sykehusinnleggelser, heller faktisk en nedgang, noe som er veldig gledelig.