Gå til sidens hovedinnhold

24-åringen skulle egentlig sitte alene i retten. Men så fikk han uventet hjelp

Nyoppstartede «Rettssenteret» vil hjelpe barn og unge i hele Oslo med juridisk bistand.

En 24 år gammel osloboer var innkalt til retten.

Han var siktet for overtredelser av vegtrafikkloven - for å ha kjørt for fort.

Mannen hadde ikke rett på gratis advokat, og var fortvilet. Han hevdet selv at bilen han kjørte var lånt, og at han ikke var klar over at bilens speedometer viste feil fart.

Hvordan skulle domstolene bli overbevist?

Han ønsket å ha med seg en advokat. Gjennom nyoppstartede Rettssenteret, kom Jenny Engström fra advokatfirmaet Haavind inn.

Ved å gratis føre saken for retten, vant 24-åringen fram med sin sak.

– Det ble vist til en tilsvarende sak fra Høyesterett, og retten la til grunn klientens forklaring. Han fikk beholde førerkortet sitt, og vant fram. Det at 24-åringen fikk Jenny til å føre saken betyr mye, forteller Cathrine Moksness.

Fra enkle råd til rettssaker

Moksness er Rettssenterets daglige leder og gründer. 24-åringen var deres første rettssak, og nå har flere tatt kontakt for å få hjelp til å føre sakene sine for retten, forteller hun.

– I mange saker som dreier seg om mindre straffe- og bøtesaker, har man ikke rett på gratis advokat. Fri rettshjelplovgivningen er ikke innrettet for å nå barn og unge, og dekker kun ni prosent av befolkningen. Det gjør at det blir et stort udekket behov.

– Og der kommer vi inn, forteller hun.

Moksness viser til Barneombudets brev til Rettshjelpsutvalget av 08.02.19, hvor det slås fast at rettshjelpsbehovet til barn i stor grad er udekket.

Den ideelle stiftelsen ønsker å gi gratis rettshjelp til mennesker som trenger det i alle aldre i hele Norge, men i oppstartsfasen fokuserer de på Oslos barn og unge under 26 år.

– Vi er ikke bare til for å føre rettssaker. Noen ganger kan hjelpen være enkle råd og veiledning. Vi ønsker å løse saken på lavest mulig konfliktnivå, forklarer Moksness.

– Hvilke saker hjelper dere med?

– Problemene som barn og unge har spenner over et vidt register fra alvorlige overgrep, manglende omsorg og til de mindre alvorlige sakene. Det kan for eksempel være retten til informasjon fra helsevesenet, retten til brukerstyrt personlig assistanse, eller rett til sykepenger. Vi ser også at ungdom har spørsmål om diskriminering fra skolen og politiet, forteller Moksness.

Sikrer rettighetene

Hva gjør man om sensitive bilder kommer på avveie? Hva gjør man om man kjøper noe på nett som aldri kommer? Eller om man ikke føler seg hørt på skolen, og kampen om tilrettelagt undervisning virker uoverkommelig?, er eksempler på spørsmål Rettssenteret har fått.

– Barn og unge har mange rettigheter, og vi vil bidra til å sikre disse. Mange opplever at terskelen for å oppsøke ordinær juridisk bistand er for høy. Vi ønsker å nå ut til dem som trenger rettshjelp, men som ikke selv greier å oppsøke juridisk bistand. Rettshjelp er også et viktig virkemiddel når det kommer til fattigdomsbekjempelse.

For å få kontakt med målgruppen, har Rettssenteret oppsøkt barn og unge i alle Oslos bydeler, og spesielt på Søndre Nordstrand.

– Vi har vært mye på Mortensrud senter og på Fighters Gym for å komme i kontakt med barn og unge. Vi er avhengig av å få deres tillit for å kunne hjelpe dem, og da må vi være der de er.

Hun påpeker at stiftelsen er uavhengig, og at dette er en viktig forutsetning.

– Stiftelsen har et ikke-kommersielt formål, og er uavhengige av tro, livssyn og annen påvirkning. Vi har også taushetsplikt overfor klientene våre.

Drives i stor grad av frivillighet

Gründer Cathrine er selv jurist med en passiv advokatbevilling, og har i over 17 år startet opp ulike frivillighetsprosjekter, som Gatejuristen og Barnas jurist.

– Vi er to ansatte, men bærebjelken er frivillige. Hos oss jobber jusstudenter, jurister, nyutdannede og erfarne, advokater, og pensjonerte jurister og advokater.

Med både offentlig og privat finansiering, går de i en turnus på rundt ti personer.

– Samlet snakker vi ti språk. Det synes vi er viktig.

For problemer med å forstå norsk er en av faktorene som gjør noen mer utsatte enn andre.

– Også alvorlige psykiske og fysiske helseplager, rus, elendig økonomi, dårlige eller ingen boforhold, overgrepsofre, utstøtelse og mobbing, er andre omstendigheter som gir kraftig svekket livskvalitet.

– De er ofte ikke klar over rettighetene sine. Og hvis de er det, så vet de ofte ikke hvor de skal søke hjelp, forteller Moksness.

Det håper den nyoppstartede stiftelsen å kunne gjøre noe med.

Om Rettssenteret

  • Gir gratis rettshjelp, både kortvarig førstegangskonsultasjon og fullført rettshjelp
  • Sakene skal søkes løst på lavest mulig konfliktnivå. Saker som skal for retten vil bli henvist til advokat. Det er inngått samarbeidsavtaler med blant annet Advokatfirmaet Haavind og LO om å ta saker for retten pro bono
  • Rettssenteret har et profesjonelt styre og én administrasjon
  • Både privat og offentlig finansiering

Les også

Sju skyteepisoder på sju uker: Dette er politiets budskap til Oslos befolkning

Les også

Norge har åpnet, men her er det fortsatt pandemi-stemning: – Det er litt rart

Les også

Færre elsparkesykler i gatene – stor nedgang i skader

Kommentarer til denne saken