Bare timer etter at han hadde mottatt førerkort, ble han stanset av politiet, mistenkt for kjøring i ruset tilstand.

Blodprøve som ble tatt etter kjøringen, avdekket et høyt innhold av THC (virkestoffet i cannabis, journ.anm.) som tilsvarte en promille på minst 1,2.

Skjerpende

– Det er skjerpende at siktede har kjørt ruspåvirket med passasjerer i bilen, i tettbebygd strøk. Det er også skjerpende at han kjørte ruspåvirket samme dag som han fikk førerkort, påpeker retten.

23-åringen håpet retten ikke skulle inndra førerkortet i en lengre periode på grunn av familiære og yrkesmessige forhold, men ønsket ble ikke tatt til følge.

– Når situasjonen er slik at man er avhengig av å beholde sin førerrett, er det viktig å innrette kjøringen sin slik at man unngår å havne i situasjoner som kan medføre tap av førerrett, påpeker retten.

22 måneder uten lappen

23-åringen ble nylig dømt til betinget fengsel i 21 dager og slipper dermed å sone. Han må likevel betale halvannen gang brutto månedsinntekt i bot, som tilsa 60.000 kroner, kom Oslo tingrett til.

I tillegg blir han uten førerkort i 22 måneder og må ta full ny førerprøve når inndragningstiden er over.