Mandag ble det kjent at Oslo kommune dropper årets fyrverkerifeiring på nyttårsaften. Årsaken ble oppgitt å være smittevernhensyn.

– Det å samle 30.000 mennesker, mange av dem alkoholpåvirka, i sentrum, blir helt feil i koronatida, sa Richard Kongsteien, kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten da.

Tidligere i høst skrev blant annet VG og Dagsavisen om kuttforslagene i byrådets budsjett for 2021. Der kom det fram at ett av sparetiltakene var å kutte ut både kommunens fyrverkerishow på nyttårsaften, samt badevakter på flere badeplasser i kommunen.

Dersom dette budsjettforslaget blir vedtatt av politikerne i desember, kan det bety at fjorårets nyttårsraketter var de siste som ble skutt opp i kommunens regi – iallfall på en stund.

– Det kan være en konsekvens, ja, bekrefter Richard Kongsteien, kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten.

Spilte inn kuttforslag på fyrverkeri

Han understreker at beslutningen om å avlyse årets fyrverkerishow ikke skyldes manglende midler i budsjettet.

– Kuttene gjelder for neste års budsjett. Vi har penger i budsjettet til årets fyrverkeri, sier Kongsteien, og fortsetter:

– I budsjettprosessen er vi pålagt kutt, og vi har spilt inn kutt på en del områder som ikke er lovpålagte, blant annet fyrverkeri og badevakter. Men ingenting er bestemt ennå.

Les også:

Avgjørelsen om å avlyse årets fyrverkeri, ble tatt av Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel.

«Byrådsavdelingen fikk en anbefaling fra Bymiljøetaten om å avlyse årets fyrverkeri på grunn av smittesituasjonen i Norge. Den anbefalingen sluttet vi oss til», skriver Tuva Otterlei Blikom, kommunikasjonsrådgiver i byrådsavdelingen, i en e-post.

– For tidlig å si

Totalt var det satt av 500.000 kroner til årets fyrverkerifeiring, hvorav mesteparten var tiltenkt vakthold.

Hvorvidt neste års fyrverkerishow blir gjennomført eller ikke, er fortsatt i det blå.

«I forslaget til budsjett for 2021 er fyrverkeriet kuttet. Årets fyrverkeri er avlyst, og fyrverkeriet i 2019 kan med andre ord bli det siste – iallfall på en stund. Hva tenker byråden om dette?»

«Det har ikke blitt bestemt at fyrverkeriet i 2021 skal avlyses, men det stemmer at Bymiljøetaten har sagt at dette kan være en mulig konsekvens om det ikke skjer endringer før budsjettet vedtas i desember. Vi skal ha en dialog med etaten om hvordan de kan gjøre omprioriteringer innenfor de budsjettrammene bystyret vedtar, så det er ikke gitt at konsekvensene blir at fyrverkeriet avlyses. Det er for tidlig å si», svarer Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel, i en e-post til Avisa Oslo.

Høyre reagerer

Miljøpolitisk talsperson i Oslo Høyre, Nicolai Øyen Langfeldt, sier dette om avgjørelsen:

– Jeg lurer på hva som er det egentlige motivet for å fjerne fyrverkeriet: om det er smittevern og budsjett, eller om det er en måte for SV og MDG å avvikle fyrverkeriet i Oslo for godt, sier Langfeldt til Avisa Oslo.

Han har forståelse for at det er nødvendig med harde prioriteringer etter et år som har vært preget av pandemi, men undres likevel over at det ikke ser ut til å finnes rom for fyrverkeriet framover.

– Både 2021 og 2022 blir nok krevende år for Oslo kommune med tanke på å få budsjettene til å gå opp. Vi må prioritere kjerneoppgaver, men det er brukt penger på mye rart, kanskje spesielt innen Bymiljøetaten de siste årene. Fyrverkeri er blant de mindre rare tingene, mener han.