Det kommer fram i Statens vegvesen første tertialrapport for inneværende år.

Den aktuelle strekningens anslåtte kostnader øker fra 12,283 milliarder til 12,488 milliarder kroner, ifølge rapporten.

«Økningen i prosjektet skyldes at utgifter til reguleringsplan nå er inkludert i prognosene, noe som styringsmålet ikke har tatt høyde for», heter det om økningen.

Vegvesenet melder ikke om noen kostnadsøkning på E18 Lysaker-Ramstadsletta i forhold til vedtatt styringsramme. Denne delen av prosjektet er allerede igangsatt.

Grunnet økte priser på materialer og tjenester har en rekke samferdselsprosjekter, deriblant Fornebubanen, økt i milliarder i pris.

Budstikka hadde imidlertid i forrige uke et intervju med E18 Vestkorridorens prosjektsjef Tom Hedalen, som uttalte at Statens vegvesen hadde «full økonomisk kontroll» på E18-prosjektet.

– Vi hadde en full økonomisk gjennomgang av prosjektet i slutten av mai. Det viser at vi ikke har noen overskridelse, sa Hedalen til avisa.

Da Avisa Oslo spør Hedalen om hvorfor ikke prosjektet har steget i pris, utover de 200 millionene, viser han blant annet til «kontinuerlig fokus på kostnader i byggefasen» og «robuste kostnadsoverslag».

– En prosjektleders ansvar er å justere prosjektet når kostnadene blir for høye, sier Hedalen.

– Hvilke justeringer har dere gjort så langt?

– Foreløpig ikke større ting, men sammen med tilbyderne har vi sett på optimaliserte løsninger og billigere materialer, svarer Statens vegvesens prosjektleder.

Han tilføyer imidlertid at veivesenet nå skal i gang med den største anskaffelsen i forbindelse med prosjektet. Dette er strekningen fra Fornebukrysset til Strand. Da Avisa Oslo viser til den generelle prisøkningen for varer og tjenester, sier Hedalen at veivesenet er spente på hvordan dette vil påvirke den aktuelle anskaffelsen.

– Priser for stål, betong, diesel, bensin og energi stiger. Det er også en leveringsusikkerhet hos tilbyderne. Dette gir en større usikkerhet for oss og vi kan ikke spå fremtiden, sier E18-prosjektleder Tom Hedalen til Avisa Oslo.