Torsdag ble åtte personer pågrepet etter at minst ti barn og unge ble utsatt for ran ulike steder i Oslo helgen for to uker siden.

To av dem ble fremstilt for varetektsfengsling fredag ettermiddag. Den ene av dem, en 19 år gammel mann fra Furuset, ble fengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll.

Han er tidligere straffedømt for både vold og ran – blant annet i Oslo tingrett i 2019.

Her ble han dømt for å ha slått og sparket en mann sammen med flere andre i Frognerparken 4. desember 2018. Etter å ha utøvd vold mot fornærmede, blant annet med en pinne, holdt de ham nede og stjal en Hublot-klokke til 135.000 kroner, en mobiltelefon og 1500 kroner i kontanter.

«Skaper utrygghet»

I samme sak ble mannen, som da var 16 år gammel, dømt for å ha ranet en mann for en Parajumper-jakke på Holtet trikkeholdeplass i oktober 2018.

Etter å ha tatt fra mannen jakken skal 16-åringen ha uttalt at «hvis dere anmelder så kommer vi tilbake og kæser (banker, journ.anm.) dere».

Dommen omfattet også vold mot politiet og besittelse av cannabis.

Til diskusjonen om straffeutmåling kom Oslo tingrett til at ranet i Frognerparken ble begått under skjerpende omstendigheter.

«Ran i Frognerparken skaper utrygghet hos Oslos innbyggere som bruker parkens arealer. Det har vært en økning i antall ran begått av unge lovbrytere i Oslo den senere tiden og allmennpreventive grunner tilsier en streng reaksjon, noe individualpreventive hensyn også gjør», heter det i dommen.

Tingretten konkluderte med at 16-åringen var uegnet for både ungdoms- og samfunnsstraff. Det resulterte i at han ble dømt til ett års fengsel, der et halvt år ble gjort betinget.

To tilfeller av ran

Det skulle imidlertid ikke ta lang tid før han igjen måtte møte i Oslo tingrett, denne gangen i desember i fjor. Da ble han dømt for trusler mot politiet og besittelse og salg av hasj.

Alle forholdene ble begått i prøvetiden for 2019-dommen, hvilket resulterte i en ubetinget fengselsstraff på syv måneder.

19-åringens forsvarer, advokat Marte Brodtkorp, opplyser at han erkjenner delvis straffskyld for ranssiktelsen, i den forstand at han erkjenner å ha utøvd vold, men nekter for ran.

I fengslingskjennelsen som ble avsagt fredag ettermiddag, fremkommer det at mannen er siktet for to tilfeller av ran og ett tilfelle av kroppsskade.

Når retten ga politiet medhold i å fengsle ham i fire uker, viser de blant annet til hans tidligere domfellelser og at nylig ble løslatt fra soning:

«Retten har i sin vurdering lagt vekt på siktedes straffehistorikk, som – til tross for hans unge alder – er nokså omfattende, og dessuten inneholder kriminalitet av samme art og karakter som han nå er siktet for. At handlingene han nå er siktet for begås ikke lenge etter at han slapp ut fra soning, underbygger at det er en klar tilbakefallsrisiko forbundet med å sette siktede på frifot», står det i fengslingskjennelsen fra Oslo tingrett.

Ransaket boliger

Politiadvokat Katja Dørstad møtte for påtalemyndigheten i fengslingsmøtet, men hun henviser til kollega Jon Inge Engesmo for å uttale seg om saken.

Før fengslingsmøtet mot den andre siktede, uttalte Engesmo at torsdagens pågripelser skjedde i en større, koordinert politiaksjon.

– Bopelene til de åtte mistenkte ble ransaket, og der ble det gjort en rekke funn som politiet setter i sammenheng med disse ranene. Av hensyn til etterforskningen kan jeg ikke gi ytterligere detaljer om hvilke type funn dette var, sa Engesmo til Avisa Oslo før fengslingsmøtet.

Den andre siktede – en 17 år gammel gutt, også han tidligere straffedømt – som ble fremstilt for varetekt fredag, ble fengslet i to uker. Oslo tingrett har imidlertid lagt ned forbud mot å gjengi innholdet i fengslingskjennelsen.