I gruppemøtene vil partiene bli presentert for et forslag de skal ta stilling til. Hver partigruppe tar et reelt valg om de går for forslaget eller ikke.

Det er planlagt pressekonferanse om Fornebubanens skjebne klokken 18.30.

Like før klokken 17 er partiene i gang med gruppemøter.

I møteromsdelen av rådhuset, ut mot Rådhusplassen, er det rigget til podier, kameraer, stoler og den blå bakgrunnen med byvåpenet, vel kjent fra byrådets pressekonferanser om korona.

Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG), hadde ingen kommentar til Avisa Oslo mandag ettermiddag, verken på vei inn til eller ut fra fløyen hvor byrådslederen har kontor.

– Vi sier mer senere, er den korte kommentaren fra SV-duoen Ola Wolff Elvevold (gruppeleder) og Sunniva Holmås Eidsvoll (byråd) til Avisa Oslo mandag ettermiddag.

Milliarder i grunneierbidrag

NRK skrev tidligere mandag ettermiddag at det kan komme inn over 2 milliarder ekstra fra grunneiere. Det kan redde Fornebubanen.

Avisa Oslo får bekreftet NRKs artikkel av en informert kilde.

Dermed kan grunneierbidragene for banen komme opp mot totalt 5 milliarder kroner.

Alle byrådspartiene har også gruppemøte mandag. Disse begynner klokka 16.30. Arbeiderpartiet skal etter det AO kjenner til ha sitt gruppemøte i formannskapssalen.

Avisa Oslo har tidligere mandag skrevet en sak der flere kilder oppga at en avgjørelse i Fornebubanen-saken er nærstående.

Stridens kjerne

Tidligere i vår ble det kjent at kostnadene for Fornebubanen øker dramatisk. Dette har skjedd parallelt med at inntektene i Oslopakke 3, som er en større pakke for å finansiere samferdselsprosjekter i Oslo og Viken, har sunket dramatisk.

Det førte til en enighet om en tilleggsavtale til Oslopakke 3, som ble fremforhandlet i slutten av april. Der ble alle kluter satt inn for å redde Fornebubanen, med en økning i bompenger og reduksjon i andre prosjekter. Blant annet forsvant den store ombyggingen av Majorstuen stasjon ut av pakka.

Oslopakke 3 forhandles mellom Oslo og Viken. I forhandlingene har Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel (MDG), Andreas Halse, Aps gruppeleder i bystyret og Anne Haabeth Rygg, Høyres gruppeleder i bystyret, sittet på Oslo-siden av bordet.

For Viken har fylkesråd for finans, Edvin Søvik (Ap), fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes (Sp) og Høyres gruppeleder Anette Solli sittet rundt bordet.

Både Oslopakke 3 og den nye kostnadsrammen for Fornebubanen må vedtas i både bystyret i Oslo og fylkestinget i Viken.

Det har vært større motstand mot banen i Oslo enn i Viken. For noen uker siden kom Ap med flere krav for å kunne godta den nye kostnaden. SVs gruppe stilte seg bak Aps krav.

MDG har hele tiden vært for å bygge ut Fornebubanen, også med den nye kostnadsrammen.