Det opplyser bydelsoverlege Åse Ruth Eggemoen i bydel Vestre Aker til Avisa Oslo.

Hun har ikke vært tilgjengelig på telefon, men har besvart våre spørsmål på e-post.

Det er 17 smittede i barnehagen, og 51 nærkontakter. Bydelen mistenker mutert virus på grunn av rask smittespredning og prøvene fra barnehagen er sendt til FHI for genomsekvensering.

I tillegg ser Eggemoen en økning i smitten blant unge. Det knytter hun til flere ungdomsfester.

– Vi har kontroll på smitten i barnehagen, og ganske god kontroll blant ungdommene. Men det er en del smitte blant ungdommer relatert til flere fester som har vært flere steder i byen, både i bydel Vestre Aker og andre bydeler. Vi ser mye smitte innad i husstanden både blant ungdommer og i barnehagen som kan forklare den kraftige økningen. Det er mye generell smitte og vi ikke har kontroll på er hvor mange som kommer hjem fra vinterferie og har truffet ulike personer gjennom uken som har gått – disse kan utvikle symptomer og smitte andre i mellomtiden, skriver hun i e-posten.

Utbruddet i barnehagen ble oppdaget 17. februar. Eggemoen forventer flere smittede i tiden som kommer.

– Det er generell økt smitte blant befolkningen. Vi har pågående smitte i en barnehage, og det er også en del smitte blant ungdommer.

– Hvor bekymret er du for utviklingen?

– Jeg er bekymret for at vi blir nødt til å iverksette kraftige tiltak når vi ser disse tallene. Jeg er også bekymret for at det er mye mutert virus, siden vi ser rask smitte mellom personer. Dette er en endring fra hva vi har sett tidligere. Nå kan det gå bare et par dager fra eksponering til symptomer er utviklet, og det kan forklare raske økningen i antall smittede.

– Har bydelen kontroll på økningen?

– Vi har kontroll på smitten i barnehagen, og ganske god kontroll blant ungdommene. Men det er en del smitte blant ungdommer relatert til flere fester som har vært flere steder i byen, både i bydel Vestre Aker og andre bydeler. Vi ser mye smitte innad i husstanden både blant ungdommer og i barnehagen som kan forklare den kraftige økningen. Det er mye generell smitte og vi ikke har kontroll på er hvor mange som kommer hjem fra vinterferie og har truffet ulike personer gjennom uken som har gått – disse kan utvikle symptomer og smitte andre i mellomtiden.

NRK omtalte barnehageutbruddet først. Til statskanalen sier styreleder Bjørn-Tore Nyrud Hansen at situasjonen er lei.