(Nordre Aker Budstikke): – Jeg vil gratulere til alle ungdommer som nå har fått plass på videregående skole! Det å endelig få vite hvilke skole man skal begynne på til høsten er en viktig milepæl for mange. Til de som enda venter vil jeg understreke at alle som har søkt på og har rett på plass, vil få et tilbud, skriver byråden i en kommentar til Nordre Aker Budstikke onsdag.

Juli måned er for mange osloskolelever forbundet med spenning knyttet til skoleplass for det kommende skoleåret. I alt har 19.286 ungdommer søkt plass for videregående utdanning i Oslo for neste skoleår. 18.813 av dem har i dag fått tilbud om skoleplass. Årets søkerkull til 1. klasse er noe mindre enn fjorårets, med i alt 7106 søkere. Av disse har 5130 elever søkt studieforberedende, og 1976 har søkt yrkesfag. Antall søkere på de yrkesfaglige linjene har økt siden i fjor, med 120.

– Det er fantastisk at vi igjen ser en økning i antallet søkere til yrkesfag. Det er en viktig politisk satsing for det rødgrønne byrådet, og det er gledelig å se at trenden med at flere velger yrkesfag fortsetter. Oslo er avhengig av flere dyktige fagarbeidere i årene som kommer, og jeg er glad for at mange unge har valgt denne veien.

Nytt inntakssystem

Etter å ha sett årets søkertall peker byråd Sunniva Holmås Eidsvoll på de store forskjellene mellom de videregående skolene i Oslo.

– Disse tallene viser igjen at et knippe skoler har veldig høyt snitt, samtidig som andre ikke har karakterkrav for å komme inn. Det gjør at de mest populære skolene fremdeles er hermetisk lukket for alle som har under 5 i snitt.

– Inntakstallene viser hvor viktig det er at byrådet jobber videre med en ny inntaksmodell for videregående skole. Den nye modellen vi vurderer vil gjøre at alle elever har mulighet til å komme inn på alle skoler.

Når det kommer til prosessen videre i arbeidet for my inntaksmodell er byråden optimistisk.

– SV og Arbeiderpartiet har sagt ja til ny inntaksmodell og MDG er opptatt av å diskutere dette videre. Det er jeg glad for.

Gjennomsnittet øker på Nydalen

De to skolene i bydel Nordre Aker gjør det begge godt. Nydalen videregående har i år et poeng-gjennomsnitt på 55,3, for studiespesialiserende, som er opp fra 54,2 i fjor. Yrkesfagene på skolen, Salg, service og reiseliv og Helse- og oppvekstfag scorer også høyere sammenliknet med gjennomsnittet i fjor.

På Blindern vgs. har gjennomsnittet for studiespesialiserende derimot sunket, fra 48,6 inntakspoeng i fjor til 48,2 i år. Skolen er en av få osloskoler med den engelskspråklige linjen studiespesialiserende med International Baccalaureate. Også denne linjen scorer noe dårligere enn i fjor. med en nedgang på 5,5 inntakspoeng.